Mateřská škola SLUNÍČKO

Covidová opatření od 1.9.2021

Covidová opatření od 1.9. 2021
Vážení rodiče, na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a Manuálu k provozu škol z MŠMT, bude chod MŠ od září 2021 probíhat následovně:

Děti nemusí v prostorách MŠ používat roušky, nemusí se testovat.

Rodiče nadále musí při vstupu do areálu školy použít respirátor.

Do MŠ nemají přístup infekčně nemocné osoby.

Prosíme rodiče, aby důkladně zvážili zdravotní stav svůj i svých dětí! Dětem, které budou vykazovat příznaky nemoci nebude umožněn vstup do MŠ. Pokud se dostaví příznaky v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole, s nasazenou rouškou, musí absolvovat izolaci do příchodu rodiče. Pro tento případ vybavte prosím děti jednorázovou rouškou, která bude k dispozici na jejich místě v šatně.

(Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).)

Omezuje se pohyb cizích osob v prostorách MŠ, prosíme rodiče, aby opustili areál školy co v nejkratším možném čase.

Prosíme rodiče, aby se informativní schůzky zúčastnil pouze jeden rodič.

MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6let a vrátily se ze země s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. Po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy (Tato povinnost neplatí po absolvování izolace). Děti starší 6ti let se po návratu z rizikových zemí prokazují negativním testem.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy naleznete na stránkách ministerstva zahraničních věcí.

Výše uvedená opatření jsou určena pro školy a školská zařízení zapsané do rejstříku podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souvislosti s dodržování základních principů prevence a vzniku a šíření infekčních nemocí.

Děkujeme za vaši spolupráci a zodpovědný přístup - chrátníte tím především vaše děti!

Šupková

Datum vložení: 29. 8. 2021 21:14
Datum poslední aktualizace: 29. 8. 2021 21:14
Autor:

Pro rodiče

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Svátek

Svátek má Václav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den české státnosti

Zítra má svátek Michal