Mateřská škola SLUNÍČKO

Projekty a veřejnost

Projekty

..

Digitalizace-plán obnovy

OP PMP 7

 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji

 

https://www.jmk.cz/content/16532

Šablony II

Šablony MŠ Sluníčko II

 

Číslo výzvy: 02_18_063

Číslo jednací projektu: MSMT-20751/2019-2

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013517

Název projektu: Šablony MŠ Sluníčko II

Datum zahájení:  1.8.2019

Předpokládané datum ukončení: 31.7.2021

Výše částky schválené podpory: 438 124,- Kč

 

Projekt je zaměřen na :

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ, při úvazku 0,5

2.I/6 Inkluze – vzdělávání 2 pedagogů  v rozsahu 8 hodin

2.I/12 Projektový den ve škole

2.I/13 Projektový den mimo školu

 

MAP

OP VVV - Šablony MŠ Sluníčko

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz-9

Název projektu: Šablony MŠ Sluníčko

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005682

Zahájení realizace projektu: 1. 8. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 321 361 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu pro dvouleté děti v mateřské škole a podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na matematickou pregramotnost, inkluzi a specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi a prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.

Nastavené šablony:

Chůva

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu pro dvouleté děti v mateřské škole. Aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dvouletým dětem, které potřebují větší péči.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické pregramotnosti a inkluze.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu zaměřeného na logopedickou prevenci.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

projektMAP

Realizace projektu s názvem "Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko" byla zahájena 1. května 2016 a potrvá dva roky. Projekt zabezpečuje město Moravský Krumlov a projekt je financován z prostředků Evropské unie a z rozpočtu města.

Jedná se o celorepublikový projekt, který na konkretním území řeší oblast vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku. Je zaměřený na podporu v oblasti předškolního, základního a volnočasového vzdělávání. Je velkou příležitostí, jak společnými silami a zájmem posunout oblast vzdělávání.

Jeho cílem je snaha o zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Současně je kladen důraz na spolupráci s obcemi jako zřizovateli škol, důraz na informování a zapojení rodičovské veřejnosti a všech ostatních, kteří mají zájem ovlivnit vzdělávání na moravskokrumlovsku.

MAP na moravskokrumlovsku stejně jako v celé republice zaměřuje na čtyři hlavní témata:

* předškolní vzdělávání, jeho dostupnost a kvalita

* čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (zvýšení zájmu o čtení matematiku)

* inkluzivní (společné) vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

* podpora polytechnického vzdělávání (manuální zručnost, pracovní dovednosti)

Výstupem projektu bude vlastní dokument "Místní akční plán", který by měl určit zásadní potřeby pro rozvoj škol v našem regionu, ať už v oblasti investic a zlepšení vybavení nebo ve zkvalitňování výuky na školách. Zároveň najít cestu, způsoby a prostředky, jak tyto potřeby uskutečnit.

Do projektu se zapojily všechny mateřské a základní školy nacházející se v regionu moravskokrumlovska, tj. celkem 26 škol.

Byly ustanoveny čtyři pracovní skupiny, které se od června průběžně setkávají a projednávají potřeby a náměty škol, příklady dobré praxe. Mají možnost se takto neformálně setkat, sdělit si, co je tíží a naopak z čeho mají radost. Do těchto pracovních skupin se mohou zapojit a jsou vítáni rodiče dětí a žáků, kteří jsou důležitým pojítkem ve vztahu dítě-škola. Pokud bude ze strany rodičů zájem, mohou se v rámci projektu připravit společné semináře a workshopy ke zlepšení spolupráce se školou.

Pokud budete mít zájem se do projektu zapojit, kontaktujte manažerku projektu PhDr. Miladu Pelajovou: milada.pelajova@seznam.cz nebo metodičku projektu Ing. Marii Brückovou: bruckovam@mkrumlov.cz Více informací o projektu MAP lze získat na webových stránkách města: https://www.mkrumlov.cz

Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti.

Název projektu: Zabezpečení MŠ Sluníčko

Číslo projektu: BEZP-MU-0030/2017

Výše podpory: 39 983 Kč

Celkové náklady projektu: 119 000 Kč

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství a městem Miroslav.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci dotačního projektu "Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti."

Cílem našeho projektu je zabezpečení objektu mateřské školy a zajištění bezpečnosti dětí a personálu před vniknutím neoprávněných osob.

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor