Mateřská škola SLUNÍČKO

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v šatně školy a přístupná na webu školy.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Platbu můžete provádět bezhotovostně platbou na účet MŠ 181830096/ 0300 s vyplněným variabilním symbol (k vyzvednutí u ředitelky školy) nebo do poznámky uvést jméno dítěte a  platbou v hotovosti.

Úplatu je možné v hotovosti platit čtvrtletně nebo měsíčně. Platba se platí vždy do 15.tého dne v měsíci. Platu uhradí plátce v hotovosti pověřenému pracovníkovi ředitelem školy.

ŠKOLNÉ NA 1 MĚSÍC ČINÍ 400 KČ.

 

PLATBY ŠKOLNÉHO platí se vždy do 15. prvního měsíce daného období 

září - prosinec: 1600,-

leden - březen: 1200,-

duben - červen: 1200,-

 

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona)

Pro rodiče

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Svátek

Svátek má Horymír

Zítra má svátek Bedřich